Spiritualistische diensten

Zondagsdienst

U bent van harte welkom om op zondag kennis te komen maken met onze stichting.

Elke zondag om 10:30 uur wordt door Dienende Liefde in de ontmoetingsruimte achter het pand Voorstraat 51, de Zondagdienst gehouden. Wekelijks zijn er verschillende sprekers die in onze dienst voor gaan. Het gebouw is open vanaf 10:00 uur. Voor en na de dienst is er gelegenheid tot het ontvangen van healing. Na de dienst kan men napraten onder het genot van een gratis kopje koffie of thee. Tijdens de dienst vindt er een collecte plaats.

Ceremonieën

Het spiritualisme beschikt over speciale ceremonieën die inhoud kunnen geven aan de geloofs- en levensuiting die we kennen. Dienende Liefde beschikt over een prachtig stil gebouw in de binnenstad van Delft, waar het mogelijk is om tot 80 gasten een ceremonie te houden. Wij kunnen voor u een ceremonie houden waarin de gebruiken en symboliek vanuit het Spiritualisme naar voren komt. Maar daarnaast is het ook mogelijk om een ceremonie te creëren met uw eigen persoonlijke wensen.

Bij Dienende Liefde beschikken we over voorgangers die deze diensten kunnen leiden en/of begeleiden. Deze Voorgangers zijn bekent met het leiden van ceremonies, het verwezenlijken van persoonlijke wensen en mogelijkheden en alles wat komt kijken bij uitvaart en trouw. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om rond en om de ceremonies veel persoonlijke wensen in te willigen. Afscheid nemen van een dierbaar persoon is bijna altijd verdrietig en moeilijk. Wanneer we bij het afscheid nog een keer kunnen stil staan bij het leven van deze persoon, op de manier zoals de persoon leefde, geeft dit troost en een herinnering om te koesteren.

Voor informatie kunt u bellen naar ons bestuurslid Marcelle Weevers, telefoon 06-53 97 1111

Huwelijksceremonie

Bij een liefdesverbinding, van twee geliefden voor het leven, is er een Huwelijksceremonie: Naast het wettelijke huwelijk kun je in Nederland ook een kerkelijke op ceremonie ceremonie wensen. Bij Dienende Liefde is dit dan een Spirituele ceremonie, hierin wordt er veel gewerkt met symboliek, muziek en eigen inbreng. Een spirituele huwelijksceremonie kan zonder het wettelijke huwelijk gesloten worden, dan heeft het een symbolisch status en geen wettelijke status voor de twee mensen.

Herdenkingsceremonie

Binnen het spiritualisme gaan we ervan uit dat we bij het overlijden we afscheid nemen van het stoffelijke lichaam. Onze ziel heeft het eeuwige bestaan. Bij dit afscheid is het mogelijk een Herdenkingsceremonie te houden. Wanneer we afscheid moeten nemen van een dierbare wensen we een afscheid dat past bij de persoon die overgaat, en dat het tegelijkertijd een ceremonie is die er voor zorgt dat het afscheid nemen een troost kan zijn voor de nabestaanden.

Toekennen van een Spirituele naam

Iedere geloofsovertuiging heeft een ceremonie waar je d.m.v. een belijdenis uiting kunt geven dat je lid bent het betreffend geloof. Zo ook in het Spiritualisme. Als we willen belijden dat we een spiritualist zijn dan kan er een Spirituele naam worden toegekend. Deze naam zal worden ontvangen door een representant van het Spiritualisme. Deze zal de naam ontvangen in de periode voorafgaande aan de ceremonie. De ceremonie bevat veel persoonlijke symbolische kernmerken gegeven door je naam, bloemen en muziek.