Stichting

Historie

Onze stichting 'Spiritualistische stichting 'Dienende Liefde' is in de Tweede Wereldoorlog opgericht en sinds de vijftiger jaren gevestigd aan de Voorstraat 51 te Delft. Door het woonpand te betreden komt u in onze prachtige grote stille ruimte.

Op 17 mei 1941 heeft de heer Coen van den Engel, magnetiseur en wonend te Delft, de Spiritualistische Kerkgemeenschap 'Dienende Liefde' opgericht. In de oorlogsjaren konden mensen bij Dienende Liefde hun geloof belijden en hulp en steun vinden, waaraan toen grote behoefte was. In mei 1953 heeft de heer Van den Engel het herenhuis met erachter gelegen grote werkplaats, kantoor met bibliotheek, erf en binnenplaats met poort aan de Voorstraat 51 aangekocht. In juli 1953 is het genoemde in eigendom overgegaan naar de Spiritualistische Kerkgemeenschap 'Dienende Liefde' om daar kerkdiensten, lezingen en cursussen te houden en healings te geven.

In het monumentale herenhuis werd een zaaltje gebruikt voor de zondagdiensten en er was ook een bibliotheek aanwezig, waar men boeken kon lenen. Als mensen pijnen of problemen hadden, konden zij bij de heer Van den Engel terecht om te worden gemagnetiseerd of om hun hart uit te storten en hulp te zoeken. Naastenliefde, hulp aan zieken en het uitdragen van de Christelijke waarden met een spirituele grondslag, waren zijn doel.

In 1966 werd achter het herenhuis een kerk gebouwd, welke in datzelfde jaar in gebruik werd genomen. Omstreeks 1970 overleed de heer Van den Engel en werd de heer J. Poot, ook magnetiseur, gevraagd het voorgangerschap en voorzitterschap over te nemen. De laatste decennia is de heer W.C. van Spronsen de voorzitter van Dienende Liefde geweest en sinds 2013 is de heer André van der Helm de voorganger en voorzitter van de stichting.

Inmiddels zijn de kerkdiensten vervangen door zondagsdiensten en hebben de diensten meer een levensbeschouwing karakter die voortkomen vanuit inspiratie met de geest en of de aardse stof zoals we in het Spiritualisme gewend zijn. Iedere zondag komen we samen in het gebouw met gelijkgestemden in een dienst waar inspiratie, zang, muziek en delen ons aanzetten tot verdieping van onze ziel. Daarnaast vinden er openbare avonden avonden plaats waar we uitvoering geven van het Mediumschap (het werken vanuit intuïtie en in samenwerking met de geesteswereld). In het oude woonpand is er ook een kamer waar de healing plaats vindt en dient de voorkamer nu als Bibliotheek.

Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan een keer langs op zondag of op één van de openbare avonden.

Levensovertuiging

Wij zijn overtuigd van de grote geest van liefde en waarheid, bron van alle licht en leven. Die het al bezielt en door wie wij, mens en geest, leven zijn.

Wij zijn overtuigd van het voortbestaan na de dood, in welk leven wij aankomen zoals wij zijn, met al onze deugden en al onze gebreken; waar wij ontvangen worden door onze geliefden en door dienende zielen, die daartoe geroepen zijn; waar ons lot bepaald wordt door onze hoedanigheden, gedachten en daden: waar wij na vallen en opstaan, door loutering en lijden, opgevoerd worden tot het licht. Wij zijn overtuigd van een voortdurende gemeenschap van de geestenwereld met die de mensen, vanwaar onze beschermers, helpers en geleiders uitgezonden worden, tot hulp der zwakken, tot troost van de lijdende en tot steun van degenen, die voor de waarheid strijden; onder wier leiding wij onze kracht geven tot voorlichting aan iedere ziel, die door aardse beslommeringen en onwetendheid zoekende kan zijn.

Wij zijn overtuigd van een allesomvattende liefdesmacht, die aanwezig is voor iedereen en verlichting kan brengen aan een ieder, zelfs aan de diepst gevallen ziel; een liefde die reikt tot over het graf en zoekt tot in de diepste duisternis en niet rust, totdat de laatste ziel is opgetrokken in het Eeuwige Licht.

Binnen het Spiritualisme hebben we geen handboek waar we ons door laten leiden, maar gaan we uit van de 7 principes die door de geest zijn aangereikt. Deze principes zijn open voor interpretatie en geven ons handvaten om het leven aan te gaan.

Organisatie

De organisatie-eenheid de Spiritualistische Kerkgemeenschap 'Dienende Liefde' is door de stichter Coen van den Engel gegoten in de juridische vorm van een stichting. Wij zijn geen vereniging. We zijn in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 41146809. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 tot maximaal 7 leden en wordt bijgestaan door ondersteunende leden en vrijwilligers. Allen wensen zich in te zetten voor een spirituele ontmoetingsplaats voor geestverwanten in de stad Delft. Een plek voor het ontwikkelen van onze geest en het delen van elkaars ervaringen op haar/zijn levenspad.