Stichting

Historie

De spiritualistische stichting 'Dienende Liefde' is in de Tweede Wereldoorlog opgericht en sinds de vijftiger jaren gevestigd aan de Voorstraat 51, te Delft. Door het woonpand te betreden komt u in onze prachtige grote stille ontmoetingsruimte.

Op 17 mei 1941 heeft de heer Coen van den Engel, magnetiseur en wonend te Delft, de Spiritualistische Kerkgemeenschap 'Dienende Liefde' opgericht. In de oorlogsjaren konden mensen bij Dienende Liefde hun geloof belijden en hulp en steun vinden, waaraan toen grote behoefte was. In mei 1953 heeft de heer Van den Engel het herenhuis met erachter gelegen grote werkplaats, kantoor met bibliotheek, erf en binnenplaats met poort aan de Voorstraat 51 aangekocht. In juli 1953 is het genoemde in eigendom overgegaan naar de Spiritualistische Kerkgemeenschap 'Dienende Liefde' om daar kerkdiensten, lezingen en cursussen te houden en healings te geven.

In het monumentale herenhuis werd een zaaltje gebruikt voor de zondagdiensten en er was ook een bibliotheek aanwezig, waar men boeken kon lenen. Als mensen pijnen of problemen hadden, konden zij bij de heer Van den Engel terecht om te worden gemagnetiseerd of om hun hart uit te storten en hulp te zoeken. Naastenliefde, hulp aan zieken en het uitdragen van de christelijke waarden met een spirituele grondslag, waren zijn doel.

In 1966 werd achter het herenhuis een kerk gebouwd, welke in datzelfde jaar in gebruik werd genomen. In 1966 overleed de heer Van den Engel en werd de heer Jacob Poot, ook magnetiseur, gevraagd het voorgangerschap en voorzitterschap over te nemen. De laatste decennia is de heer Wim van Spronsen de voorzitter van Dienende Liefde geweest en sinds 2013 is de heer André van der Helm de voorganger en voorzitter van de stichting.

Inmiddels zijn de kerkdiensten vervangen door zondagsvieringen en hebben de diensten meer een levensbeschouwend karakter die voortkomen vanuit inspiratie met de geest en/of de aardse stof zoals we in het spiritualisme gewend zijn. Iedere zondag komen we samen in het gebouw met gelijkgestemden in een viering waar inspiratie, zang, muziek en delen ons aanzetten tot verdieping van onze ziel. Daarnaast vinden er openbare avonden plaats waar we uitvoering geven van het mediumschap (het werken vanuit intuïtie en in samenwerking met de geestenwereld). In het monumentale woonpand is een kamer waar de healing plaatsvindt en dient de voorkamer nu als bibliotheek.

Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan een keer langs op zondag of op één van de openbare avonden.

Levensovertuiging

Dienende Liefde erkent dat het spiritualisme een geloof, een filosofie en een wetenschap in zich heeft en dat we vanuit dit oogpunt dienen en bereidwillig zijn om ons te wijden aan mens, dier en natuur. Dit doen wij vanuit vrije wil, waarmee we ook een plek willen bieden waar je jezelf kunt zijn. Daarnaast geloven we dat we in verbinding zijn met de ongeziene oftewel de spirituele wereld; onze ziel leeft voort na overlijden en heeft het vermogen om te communiceren en ons te (blijven) inspireren vanuit die wereld.

Deze communicatie kan gegeven worden door een medium en heeft altijd als doel om mensen te inspireren, te raken en healing te geven die de ontvanger op dat moment nodig heeft.

Binnen het spiritualisme, wereldwijd, hebben we geen handboek waar we ons door laten leiden, maar gaan we uit van de 7 principes die ons door de geest zijn aangereikt via het medium Emma Hardinge Britten eind 19e eeuw. Deze principes zijn open voor interpretatie en geven ons handvatten om het leven aan te gaan.

Deze hebben wij aangepast, omdat we het belangrijk vinden om mee te bewegen naar de hedendaagse tijd en open te staan voor interpretatie vanuit deze tijd. Mocht u willen weten waar deze interpretatie op gestoeld is klik dan op deze link

1. Liefde is de basis
In liefde zonder voorwaarden mag alles er zijn: jij, de ander, de dieren en de natuur. Dankzij de liefde kunnen we bestaan, het zit in alles en iedereen en is overal om ons heen. Liefde is de bron die alles creëert en in stand houdt, het is de basis van ons allemaal.

2. We zijn met elkaar verbonden
Vanuit de basis van liefde, die we allemaal hebben, zijn we met elkaar verbonden. Het is de taal die we allemaal spreken, ongeacht onze achtergrond. Vanuit deze onvoorwaardelijke liefde kunnen we er voor de ander en onszelf zijn. In verbinding met onszelf en de ander, kunnen we vanuit gelijkwaardigheid geven en ontvangen.

3. Communicatie met de spirituele wereld en haar altijd aanwezige steun
We kunnen zelf, via onze intuïtie, contact maken met onze eigen ziel en met die van een ander om zo communicatie te laten plaatsvinden. Na het verlaten van het lichaam door overlijden, komt de ziel in de spirituele wereld (geestenwereld). Ook daarmee kunnen we op dezelfde wijze communiceren, al dan niet via een medium. Het leven stopt niet bij het verlaten van het lichaam. De spirituele wereld, onze gidsen en engelen helpen met al hun wijsheid de individu, de samenleving en de wereld waarin we leven te verlichten. Ze inspireren, begeleiden en genezen. .

4. De ziel blijft voortbestaan
Het leven van de ziel is als een cirkel zonder begin of eind. Het leven hier op aarde waarbij de ziel omhuld wordt door een fysiek lichaam, beslaat slechts een stukje van deze cirkel. De ziel bestond al voor dit fysieke leven en zal ook na dit leven blijven bestaan. In de spirituele wereld vormt de ziel samen met alle andere zielen een hogere intelligentie, een allesomvattende liefde.

5. Persoonlijke verantwoordelijkheid
We zijn zelf verantwoordelijk voor de dingen die we doen, de keuzes die we maken. Die keuzevrijheid is ons gegeven. Wij kiezen zelf hoe we omgaan met de uitdagingen en mogelijkheden die op ons pad komen, dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Daarmee hebben we invloed op hoe wij ons leven ervaren en hoe we dat kunnen verbeteren.

6. Terugkomen op gedane zaken is altijd mogelijk
Welke keuzes we ook maken, deze hebben gevolgen. Tijdens ons aardse leven kunnen we erop terugkijken en fouten herstellen. We leren van onze fouten en onze ziel groeit. Na dit aardse leven zien we eveneens terug op de gevolgen van onze keuzes, waarbij we tot de conclusie kunnen komen dat we het een volgende keer anders en beter zullen aanpakken. We worden niet gestraft of beloond, onze ziel heeft zich kunnen ontwikkelen.

7. Zelfontwikkeling is een continu proces
Ieder moment is een mogelijkheid voor de menselijke ziel om te groeien en zich verder te ontwikkelen. Iedere intentie om te veranderen en de groei van onze ziel te bevorderen, creëert een positieve reactie. Tijdens én na het leven hier op aarde. De ziel kan zich ontwikkelen tot in het oneindige, tot in de eeuwigheid; altijd omringd door de steun, aanmoediging en liefde van de spirituele wereld.

Organisatie

Dienende Liefde' is door de stichter Coen van den Engel gegoten in de juridische vorm van een stichting. We zijn in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KVK nr. 41146809 en RSIN nr. 816734628

De stichting biedt zijn diensten aan op basis van donatie. Spiritualisme dient voor een ieder toegankelijk te kunnen zijn. Door deze instelling zijn we afhankelijk van donaties om de jaarlijkse kosten te kunnen dragen voor het onderhoud van het pand op de Voorstraat 51 in Delft.

Het bestuur heeft als doelstelling om zich in te zetten voor deze spirituele ontmoetingsplek zodat er een ruimte is voor het ontmoeten van geestverwanten in de stad Delft. Een plek waar men zich spiritueel kan ontwikkelen en waar men ondersteuning kan vinden op belangrijke momenten in zijn/haar leven.

We bieden de mogelijkheid voor Ceremoniële diensten bij trouwen, overlijden en spirituele herdenkingsdagen. Een wekelijkse zondagsdienst, ontwikkelingsgroepen en healing. Daarnaast is onze bibliotheek open voor het lenen van boeken over het spiritualisme.