Activiteiten

Mediumschapavond

Op deze avonden verbinden we de ongeziene en de geziene wereld. Er vindt communicatie met uw overleden dierbaren plaats. Mediums geven op verschillende wijze een 'stem' aan uw dierbaren. Het is een avond waar u de liefde voor een iedere centraal staat, waar troost gegeven kan worden aan hen die hun dierbaren missen. Waar we laten zien hoe de geesteswereld werkt via een medium en waar verbinding en respect voor het werk en het mens als medium het instrument is dat het Spiritualisme rijk is.

Data: 23 oktober, 20 november, 18 december 2019

Tijd: 19:30-21:00 (deur is open vanaf 19:00)

Kosten: deze avonden zijn gratis toegankelijk, we vragen een donatie voor de kosten.

Plaats: Voorstraat 51, 2611 JL Delft

Allerzielen

Op een avond als deze herdenken en herinneren we onze dierbaren die zijn overleden. Vanuit onze traditie verbinden we de geziene en de ongeziene wereld. We laten het gesproken woord, muziek, licht en de communicatie vanuit de geesteswereld naar voren komen. Zodat er een mooie ontmoeting kan plaats vinden vanuit de ziel met alle zielen. Daarna sluiten we de avond af met een healing.

Wanneer we aan onze dierbaren denken, wanneer we op een plek zijn waar een medium een verbinding tot stand kan brengen en wanneer we ons licht laten schijnen, dan is het wonder van vereniging en ontmoeting mogelijk. Dat wonder kan zorgen voor healing, troost en blijdschap.

Voor deze avond vragen we geen entree, maar vindt er een collecte plaats. Deze waardering komt ten goede aan het behoud van ons prachtige gebouw, dat destijds is gerealiseerd door de heer Coen van den Engel, magnetiseur en wonend in Delft in 1966! De avond wordt verzorgd door de Dienende Liefde in samenwerking met het Boomhuis Delft.

Wanneer: zaterdag 2 november 2019

Programma: 19:30-20:00 uur Inloop 20:00-22:00 uur ceremoniele bijeenkomst

Kosten: er vindt een collecte plaats Plaats: Voorstraat 51, 2611 JL Delft