Activiteiten

Het jaar 2020 astrologisch uitgelegd!

In deze lezing bespreekt astrologe Kunnie Gras hoe, bezien vanuit de astrologie, we het jaar 2020 kunnen benaderen en we begrip kunnen krijgen voor de dynamiek die dit jaar met zich mee brengen.

Kunnie Gras heeft een eigen manier van kijken binnen de astrologie, haar passie voor de dynamiek binnen het astrologische veld, zorgen dat het geen feiten ten tafel komen, maar mogelijkheden waarin groei en kansen liggen.

Zo zal ze ook kijken naar de plek waar ze deze lezing houdt met daarbij de link vanuit de historie benaderen. De kennis en passie die Kunnie heeft voor de astrologie is bijzonder, vandaar dat haar lezingen ook boeien en vragen om aandacht om verder te kijken dan het hier en nu.

Datum/tijd: zondag 12 januari 2020 van 13:00 – 15:00 uur

Kosten: €10,00

Aanmelden: stichtingdienendeliefde@gmail.com

Mediumschapavond

Op deze avonden verbinden mediums de ongeziene en de geziene wereld met elkaar. Er vindt communicatie met uw overleden dierbaren plaats, maar ook uw energie wordt gelezen door middel van bijvoorbeeld een kaart of een bloem.

Tijdens deze avonden staan liefde, respect en verbinding centraal en kan er troost worden gegeven aan hen die hun dierbaren missen. Het zijn ook avonden waar u inzicht krijgt in het mediumschap vanuit de spiritualistische traditie en de educatie daarin; we leggen uit en laten zien hoe de geestenwereld via de mens als medium werkt en hoe intuïtie werkt als uw energie wordt gelezen. Ieder medium is, net als ieder mens, uniek en werkt op zijn of haar eigen specifieke manier. Door te begrijpen hoe het mediumschap werkt, kunt u zelf ervaren hoe bijzonder het is en tegelijkertijd hoe natuurlijk mediumschap is.

U bent van harte welkom!

Data: 29 januari, 26 februari, 1 april, 29 april, 3 juni, 1 juli 2020.

Tijd: 19:30-21:30 (deur is open vanaf 19:00)

Kosten: Deze avonden zijn gratis toegankelijk, er vindt een collecte plaats

Plaats: Voorstraat 51, 2611 JL Delft

Demonstratie van Mediumschap

Internationaal medium Darren Brittain maakt op deze avonden contact met uw overleden dierbaren. Darren komt uit Engeland, dus zal ook Engelstalig werken, indien het nodig is kan er vertaald worden.

Data: 7 februari 2020

Tijd: 20.00 - 21:30 (deur is open vanaf 19:30)

Kosten: €15,00

Plaats: Voorstraat 51, 2611 JL Delft

Allerzielen

Op een avond als deze herdenken en herinneren we onze dierbaren die zijn overleden. Vanuit onze traditie verbinden we de geziene en de ongeziene wereld. We laten het gesproken woord, muziek, licht en de communicatie vanuit de geestenwereld naar voren komen, zodat er een mooie ontmoeting kan plaats vinden vanuit de ziel met alle zielen. Daarna sluiten we de avond af met een healing.

Voor deze avond vragen we geen entree, er vindt een collecte plaats. Deze opbrengst komt ten goede aan het behoud van ons prachtige gebouw, dat destijds is gerealiseerd door de heer Coen van den Engel, magnetiseur en wonend in Delft in 1966. De avond wordt verzorgd door de 'Dienende Liefde' in samenwerking met het Boomhuis Delft.

Datum: 2 november

Tijd: 20:00-21:30 (deur is open vanaf 19:30)

Kosten: Deze avond is gratis toegankelijk, er vindt een collecte plaats

Plaats: Voorstraat 51, 2611 JL Delft

Activiteiten van andere bij 'Dienende Liefde'

Zing vanuit je Hart: Vrijdag 14 februari, 3 april, 29 mei 2020

Informatie:https://www.lambertmutsaers.nl/zing-vanuit-je-hart/