Home

Onze stichting is destijds opgericht vanuit de christelijke traditie met een spiritualistische grondslag. 'Dienende Liefde' betekent bereidwillig te zijn om je toe te wijden aan mens, dier en natuur. Wij zien de definitie van liefde als onvoorwaardelijke liefde. Het is het soort liefde dat iedere persoon de volledige onvoorwaardelijke ruimte en vrijheid biedt zichzelf te kunnen zijn.

Elke zondag om 11:00 uur wordt door Dienende Liefde in het gebouw achter het pand Voorstraat 51, een zondagsbijeenkomst gehouden. Het gebouw is open vanaf 10:00 uur. Voor en na de dienst is er gelegenheid tot het ontvangen van healing. Voor en na de dienst kan men bij- en napraten onder het genot van een gratis kopje koffie of thee.

De stichting vindt het belangrijk om mee te bewegen naar de hedendaagse tijd vandaar dat de huidige bijeenkomsten meer een levensbeschouwend karakter hebben, waarin we het leven vieren in samenzijn met gelijkgestemden. Spiritualistische stichting ‘Dienende Liefde’ heet u welkom op een plek die destijds in 1966 door de heer Van den Engel is gecreëerd. Op deze plek dragen we het spiritualistische gedachtegoed uit.

Wij heten u voor de zondagsviering van harte welkom en mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van de speciale ceremonies, het verkrijgen van een spirituele naam, een huwelijksvoltrekking, een herinnerings- of afscheidsceremonie neem dan contact met ons op.

Naast onze zondagsbijeenkomsten zijn er ook allerlei andere activiteiten op de Voorstraat 51, geïnteresseerd kijk dan bij de activiteiten!

Voor informatie kunt u bellen naar ons bestuurslid, Marcelle Weevers, telefoon 06-53 97 1111