historie

Op 17 mei 1941 heeft de heer Coen van den Engel, magnetiseur en wonend te Delft, de Spiritualistische Kerkgemeenschap 'Dienende Liefde' opgericht. In de oorlogsjaren konden mensen bij Dienende Liefde hun geloof belijden en hulp en steun vinden, waaraan toen grote behoefte was.

 

In mei 1953 heeft de heer Van den Engel het herenhuis met erachter gelegen grote werkplaats, kantoor met bibliotheek, erf en binnenplaats met poort aan de Voorstraat 51 aangekocht. In juli 1953 is het genoemde in eigendom overgegaan naar de Spiritualistische Kerkgemeenschap 'Dienende Liefde' om daar kerkdiensten, lezingen en cursussen te houden en healings te geven.

 

In het monumentale herenhuis werd een zaaltje gebruikt voor de zondagdiensten en er was ook een bibliotheek aanwezig, waar men boeken kon lenen. Als mensen pijnen of problemen hadden, konden zij bij de heer Van den Engel terecht om te worden gemagnetiseerd of om hun hart uit te storten en hulp te zoeken. Naastenliefde, hulp aan zieken en het uitdragen van de Christelijke waarden met een spirituele grondslag, waren zijn doel.

 

Coen van den Engel, stichter van het kerkgebouw
Coen van den Engel, stichter van het kerkgebouw
In 1966 werd achter het herenhuis een kerk gebouwd, welke in datzelfde jaar in gebruik werd genomen. Omstreeks 1970 overleed de heer Van den Engel en werd de heer J. Poot, ook magnetiseur, gevraagd het voorgangerschap en voorzitterschap over te nemen. De laatste decennia is de heer W.C. van Spronsen de voorzitter van Dienende Liefde, sinds 2013 is de heer André van der Helm de voorganger (telefoon 06 - 47 56 63 60).

 

De kerkdiensten op zondag worden nog steeds in de kerk achter de Voorstraat 51 gehouden en ook worden daar openbare avonden verzorgd en cursussen gegeven. Hiervoor kunt u agenda/ activiteiten raadplegen.